Հաշվառման համակարգերի ներդնում

Բիզնեսի Զարգացման և գործունեությանը ավելի արագ դարձնելու նպատակով Թի Ըքաունթ ՍՊԸ-ն իրականացնում է հաճախորդ ընկերության/ կազմակերպության գործունեությանը համապատասխանող արդյունավետ համակարգի և հաշվային պլանի ներդրման և սպասարկման աշխատանքները։

Գործունեությունը իրականացվում է համակարգչային մասնագիտացված ծրագրերի միջոցով, ինչի հետևանքով գործառնությունները իրականացվում են առավել կարճ ժամանակամիջոցում։

Գործընկերներ

Մեր հաջողության գրավականը մեր Գործընկերներն են, որոնք մեզ նախընտրում են բարձր որակավորման, պատասխանատվության և անթերի աշխատանքի շնորհիվ։