Պետական գրանցման համար փաստաթղթերի մշակում

Մենք կմշակենք համապատասխան փաստաթղթերը և կներկայացնենք պատասխանատու մարմիններին, ինչը հնարավորինս կկրճատի Ձեր կազմակերպության գրանցման գործընթացը։

Մենք կօգնենք պատրաստել և հավաքել՝

  • Կազմակերպության կանոնադրությունը
  • Իրավաբանական անձի պետական գրանցման համար դիմումը
  • Վերոնշյալների հետ կապված պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը, ինչպես նաև կազմակերպության գրանցման համար դիմողին վերաբերվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը
  • Անհրաժեշտ լիազորագրեր


Փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը մեր աշխատակիցները ներկայացնում են պատկան մարմիններին։

Գործընկերներ

Մեր հաջողության գրավականը մեր Գործընկերներն են, որոնք մեզ նախընտրում են բարձր որակավորման, պատասխանատվության և անթերի աշխատանքի շնորհիվ։